Medycyna

Bazując na osobistych doświadczeniach z całkowitą pewnością stwierdzam, iż u podstaw nowoczesnej polskiej medycyny leży niezachwiana wiara w ogromne możliwości regeneracyjne człowieka.